zaloha - Crux 2024

CRUX
A KERESZT AZ EGYETLEN REMÉNYÜNK
Prejsť na obsah
TÁMOGASSA ZENEKARUNKAT ADÓJA 2%-ÁVAL

2023-ban is lehetősége van minden szlovák állampolgárnak, illetve jogi személynek az adóhivataltól befizetett adója 2 százalékának felajánlásával támogatni a zenekarunkat. Minden felajánlás nagy segítséget jelent számunkra az előttünk álló úton.

Ha Ön úgy dönt, hogy ilyen módon támogatja zenekarunkat, nincs más dolga, mint:
        - kitölteni a 2%-os nyomtatványt az Ön és a zenekarunk adataival(Keresztény ifjúsági énekkar BÉKE) (VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane)
        - kikérni az Ön munkaadójától vagy könyvelőjétől az ehhez szükséges igazolást (POTVRDENIE o zaplatení dane)
        - ezeket leadni a lakhelye szerinti illetékes adóhivatalban 2023. április 30-ig.

Postup na poukázanie 2% z dane pre zamestnanca:
Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“.
15. 2. 2023 – do tohto termínu je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“.
30. 4. 2023 – do tohto termínu je potrebné obe tlačivá /Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane/ doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska.
Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

Postup na poukázanie 2% z dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama :
Fyzická osoba podáva daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v daňovom priznaní uvedie údaje o prijímateľovi 2% a výške poukázanej sumy.
31. 3. 2023 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.
Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

Postup na poukázanie 1% (2%) z dane pre právnickú osobu:
Právnická osoba (firma) vyplní údaje o prijímateľovi 1 % (2 %) a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní.
2 % z dane môže poukázať právnická osoba (firma) v prípade, že počas roka 2022 až do termínu na podanie DP poskytla finančný dar vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (napr. nášmu OZ alebo inej organizácii).
31. 3. 2023 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak)
Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.Kostolná pri Dunaji 48
903 01 Senec, SLOVAKIA
Bankszámlaszám (IBAN):
SK07 0900 0000 0001 8244 7662
SWIFT (BIC): GIBASKBX
KONCERTSZERVEZÉS MÉDIA

Sikula Gábor
SK +421 904 539 405
info@cruxegyuttes.sk
CRUX
Návrat na obsah